Grupa MPEG – nowy standard HEVC

Grupa MPEG (Moving Picture Experts Group), powołana w celu tworzenia nowych standardów cyfrowych dla kompresji audio i wideo, opracowuje koncepcję najnowszego z nich, który niewątpliwie będzie miał ogromny wpływ na branżę telekomunikacyjną. Do tej pory MPEG wdrożyło trzy główne standardy. Jednym z najważniejszych osiągnięć grupy MPEG jest format MP3, określany jako MPEG-1 Audio Layer 3, a także MPEG-2 Video, który znalazł zastosowanie w cyfrowej telewizji (DVB) oraz treściach HD. Ostatni istotny standard to H.264, inaczej MPEG-4 AVC, wykorzystywany w nowoczesnych systemach DVB oraz kompresji wideo w najwyższych rozdzielczościach, zapewniając większy stopień kompresji niż inne standardy. Obecnie wymagania związane z przesyłem obrazu i dźwięku stają się coraz większe – bogata oferta audio i video wymaga większej przepustowości łączy internetowych. Grupa MPEG wyszła naprzeciw stawianym wymogom i opracowała koncepcję nowego standardu H.265/HEVC (High Efficency Video Coding), który w stosunku do H.264 dwukrotnie zwiększy stopień kompresji, zachowując przy tym niezmienną jakość obrazu. W praktyce będzie to oznaczać, że ten sam plik skompresowany w standardzie H.265 będzie o połowę mniejszy niż jego odpowiednik skompresowany przez H.264, a co za tym idzie, wykorzystując tę samą przepustowość, możliwe będzie przesłanie strumieni dwukrotnie większej liczby kanałów. SATLAN, wychodząc naprzeciw najnowszym technologiom, w najbliższym czasie powiększy ofertę usług o wdrażanie najnowszego standardu HEVC.