„Polska jest celem fińskich inwestycji zagranicznych i najważniejszym partnerem gospodarczym Finlandii w Europie Środkowej i Wschodniej” – powiedziała fińska minister handlu zagranicznego i rozwoju międzynarodowego, Lenita Toivakka.

„Mówiąc o pogłębieniu współpracy, mam tak naprawdę na myśli partnerstwo. Nie chodzi tylko o sprzedaż produktów czy inwestycje. Chodzi o relację partnerską, dzięki której możemy razem stworzyć coś nowego, sprostać wyzwaniom, które macie tu w Polsce i połączyć je z fińskimi technologiami oraz polską wiedzą ekspercką” – mówiła.

Minister Lenita Toivakka spotkała się m.in. z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim. „Polska jest w pierwszej dziesiątce celów fińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to jest bardzo interesujący obszar dla fińskich firm” – powiedziała. Przypomniała, że Finowie w Polsce zainwestowali ponad 2 mld euro, na polskim rynku działa blisko 200 fińskich przedsiębiorstw, zatrudniających około 30 tys. ludzi. Zwróciła także uwagę, że w ostatniej dekadzie wartość eksportu z Finlandii do Polski podwoiła się, a import polskich produktów do Finlandii wzrósł trzykrotnie.

„Inwestorów z Finlandii do Polski przyciąga m.in. szybki wzrost gospodarczy oraz wysoko wykwalifikowane kadry” – tłumaczyła. Władze w Helsinkach oraz fińskie przedsiębiorstwa z zainteresowaniem przyglądają się także deklaracjom polskiego rządu o innowacyjnej gospodarce; widzą dla siebie miejsce w branży energetycznej, rolnictwie, usługach medycznych, nowoczesnych technologiach czy w inwestycjach środowiskowych.