Złącza

5/8

ZŁĄCZA TYPU 5/8

Nazwa kabla
Producent
Part no.
Oznaczenie producenta
Rodzaj końcówki
Opis
S6 Corning Cables 57010100-01 5/8M-TL101 31/47mm PIN Ø.1,8x47MM męska złącze na kabel typu RG6
Corning Cables 57060904-01 5/8M-TL609TI PIN Ø 1.8×31/47mm męska
S11 Corning Cables 57023204-01 5/8M-TL232 PIN Ø 1.8x47mm męska złącze na kabel typu RG11, Coax 6
Corning Cables 57023214-01 5/8MU-TL232 PIN Ø 1.8x47mm męska
S15 Corning Cables 57042711-01 5/8MU-TL427 PIN Ø.1,8X47MM męska złącze na kabel typu TX15
S540 Corning Cables 57054012-01 5/8MU-TL540TI SHORT PIN Ø 1.8x47mm męska złącze na kabel typu QR540
Corning Cables 57054013-01 5/8MU-TL540TI PIN Ø 1.8x47mm męska
Corning Cables 57054003-01 5/8M-TL540TI PIN Ø 1.8x47mm męska
PPC TPP540QR Hardline 3pc Pin Cable to Pin Connector for 540 QR cable męska
PPC PP540QR Pin Connector For Cable męska
COAX 3 CT 33 Corning Cables 57052500-01 5/8M-TL525 PIN Ø.1,8x47MM męska złącze na kabel typu coax 3
Corning Cables 57052510-01 5/8MU-TL525 PIN Ø 1.8x47mm męska
Corning Cables 57065504-01 5/8M-TL655 PIN Ø 1.8x47MM męska
Corning Cables 57064600-01 5/8M-TL646 PIN Ø 1.8×31/47mm męska
Corning Cables 57064614-01 5/8MU-TL646 PIN Ø.1,8x47MM męska
COAX 4 Corning Cables 57041304-01 5/8M-TL413 PIN Ø.1,8X47MM męska złącze na kabel typu coax 4
Corning Cables 57041317-01 5/8MU-TL413 PIN Ø.1,8X47MM męska
Corning Cables 57030304-01 5/8M-TL303 PIN Ø 1.8×31/47mm męska
Corning Cables 57030314-01 5/8MU-TL303 PIN Ø.1,8x47MM męska
Corning Cables 57030900-01 5/8M-TL309 PIN Ø.1,8x47mm męska
COAX 113 Corning Cables 57010100-01 5/8M-TL101 31/47mm PIN Ø.1,8x47MM męska złącze na kabel typu RG6 1,13