Światłowody

Kable uniwersalne

Kable uniwersalne

służą do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji głosu i obrazu zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz budynków. Znajdują szczególnie zastosowanie w projektach FTTH (Fibre to the home).

Dostępne światłowody

  • ZW-NOTKSd Optotelekomunikacyjne kable z włóknami w ścisłej tubie, wielowłóknowe, zewnętrzno-wewnętrzne
  • ZW-NOTKSd flex Optotelekomunikacyjne kable z włóknami w ścisłej tubie, wielowłóknowe, zewnętrzno-wewnętrzne, giętkie
  • ZW-NOTKtcdD (odpowiednik A/I-DQ(ZN)2Y, U-DQ(ZN)2Y) Optotelekomunikacyjne kable z włóknami w tubie centralnej, wielowłóknowe
  • Z-XOTKtsdp Optotelekomunikacyjne kable tubowe płaskie
  • ZW-NOTKtsd (odpowiednik A/I-DQH, U-DQH) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, nierozprzestrzeniające płomienia
  • ZW-NOTKtsdD (odpowiednik A/I-DQ(ZN)H, U-DQ(ZN)H) Optotelekomunikacyjne kable tubowe wzmacniane, nierozprzestrzeniające płomienia
  • ZW-N×OTKtsdD (odpowiednik A/I-DQ2Y(ZN)H) Optotelekomunikacyjne kable tubowe wzmacniane nierozprzestrzeniające płomienia, zewnętrzno-wewnętrzne
  • ZW-(NV)OTKtsd (odpowiednik A/I-DQ4YH, U-DQ4YH) Optotelekomunikacyjne kable tubowe niewzmacniane, przeciwgryzoniowe
  • ZW-(NV)OTKtsdD (odpowiednik A/I-DQ(ZN)4YH, U-DQ(ZN)4YH) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, wzmacniane, przeciwgryzoniowe