Światłowody

Kable zewnętrzne

Kable uniwersalne

służą do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych w całym paśmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji głosu i obrazu w sieciach dalekosiężnych, rozległych i lokalnych, w każdej konfiguracji przestrzennej. Kable przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej. W pełni dielektryczne mogą być również układane w pobliżu energetycznych linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Dostępne światłowody

 • Z-XOTKtsd (odpowiednik A-DQ2Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanałowe
 • Z-XOTKtsdD (odpowiednik A-DQ(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y (w opcji z przędzą szklaną)) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanałowe, podwieszane
 • Z-XOTKtmsd (odpowiednik A-DQ2Y micro) Optotelekomunikacyjne kable z mikrotubą, kanałowe
 • Z-XXOTKtsdD (odpowiednik A-DQ2Y(ZN)2Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanałowe, ziemne, podwieszane
 • Z-(XV)OTKtsd (odpowiednik A-DQ2Y4Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanałowe niewzmacniane, przeciwgryzoniowe
 • Z-(XV)OTKtsdD (odpowiednik A-DQ(ZN)2Y4Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanałowe wzmacniane, przeciwgryzoniowe
 •  Optotelekomunikacyjne kable z włóknami w tubie centralnej w powłoce LSOH
 • A-DQ(ZN)B2Y Optotelekomunikacyjne kable z włóknami w tubie centralnej w powłoce polietylenowej
 • ADSS-XXOTKtsdD (odpowiednik ADSS-DQ2Y(ZN)2Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe, samonośne wzmacniane do podwieszania
 • S-XOTKtsd Optotelekomunikacyjne kable tubowe samonośne, ósemkowe
 • ZKS-XXOTKtsFf (odpowiednik A-DQ2Y(SR)2Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe opancerzone taśmą stalową falowaną, niewzmacniane i wzmacniane ziemne, do kanalizacji ściekowej
 • Z-XXOTKtsFtl Optotelekomunikacyjne kable tubowe opancerzone taśmami stalowymi lakierowanymi, niewzmacniane i wzmacniane, ziemne
 • ZKS-XXOTKtsFo (odpowiednik A-DQ2Y(SWA)2Y) Optotelekomunikacyjne kable tubowe opancerzone drutami stalowymi okrągłymi, niewzmacniane i wzmacniane, ziemne, rzeczne, do kanalizacji ściekowej