Kompresja wideo

Appear TV - Adaptive Bit Rate Packager

Appear TV odpowiada na zapotrzebowanie rynku i wprowadza brakujący komponent – serwer ABR, będący uzupełnieniem istniejących już koderów ABR.  Nowe urządzenie to zintegrowane oprogramowanie łączące  w sobie: moduł segmentera, wysokiej wydajności repozytorium, moduł pakowania w locie, moduł DRM oraz origin serwer jako zestaw uzupełniających się elementów. Oprogramowanie daje możliwość  instalacji na różnych platformach serwerowych zarówno fizycznych jak i wirtualnych np. w chmurze.  Poprzez proste zwiększanie zasobów sprzętowych można w łatwy sposób zapewnić zarówno redundancję jak i skalowalność systemu. Ponadto elastyczna architektura oprogramowania pozwala na umieszczenie urządzeń zarówno na brzegu sieci, jak i w części centralnej, bez potrzeby użycia CDN.

ABR Packager pozwala także na bezproblemową integrację z koderami  innych producentów przy jednoczesnym obsługiwaniu wiodących formatów plików, w tym HLS, Smooth Streaming, DASH i HDS.

ABR roadmap